ლოჯისტიკური კონსალტინგი

ლიანა ყანჩაველი

Abstract


რეზიუმე არა აქვს

Full Text:

PDF (Georgian)

References


ბოცვაძე ლ., ერაძე კ., ბოცვაძე ვ. 2010. ლოჯისტიკური მენეჯმენტი და მოდელირება. თბილისი, დიზაინპრინტექსპრესი.

Бауэрсокс Д. , Клосс Д. 2006. Логистика. Интегрированная цепь поставок. Москва, Олимп-Бизнес.

Сергеев В. И. 2006. Логистика в бизнесе. Москва, ИНФРА.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.