კულტურული მემკვიდრეობის როლი და მნიშვნელობა მსოფლიო ტურიზმის განვითარებაში

მაკა ფირანაშვილი

Abstract


რეზიუმე არა აქვს

Full Text:

PDF (Georgian)

References


კვარაცხელია ნ. 2009. კულტურული ტურიზმი. თბილისი.

Ineson Elizabeth M. 2005. Current Issues in International Tourism Development. Oxford.

Кудрявцев А. П., Мазуров Ю. Л. 2005. Доверительное управление культурным и природным наследием в россии. Москва.

Максаковский В.П. 2004. Всемирное культурное наследие как объект географического изучения. Москва.

Goeldner Charles R., Ritchie J.R. Brent, McIntosh Robert W. 2000. Tourism: Principles, Practices, Philosophies.

www.unwto.org

www.museum.de


Refbacks

  • There are currently no refbacks.