საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების როლი ეკონომიკის E ეფექტიანობის ამაღლებაში

შორენა ქურდაძე

Abstract


რეზიუმე არა აქვს

Full Text:

PDF

References


ბარათაშვილი ე. ზარანდია ჯ. 2007. საქართველოს რეგიონული განვითარების ეკონომიკა. თბილისი.

ხადური ნ. 2009. მაკროეკონომიკური პოლიტიკა. თბილისი.

საგარეო ვაჭრობა და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. www.geostat.ge (23.02.2012).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Comments on this article

View all comments