ერთიანი დანაშაული და კვალიფიკაციის ზოგიერთი თავისებურება Common Criminal Offence and Some Peculiarities of Qualification

პეტრე დაუთაშვილი

Abstract


რეზიუმე არა აქვს

Full Text:

PDF

References


დაუთაშვილი პ. 2008. საქართველოს სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი. თბილისი.

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი. უახლესი რედაქციით, 2010. თბილისი.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.