საპროცესო შეთანხმება საქართველოში Plea Bargaining in Georgia

ალექსანდრე ჯავახიშვილი

Abstract


რეზიუმე არა აქვს

Full Text:

PDF

References


ბესელია ე. 2005. საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტი და ადამიანის უფლებების დაცვის ინსტიტუტი. სტატიათა კრებული. თბილისი.

განმარტებითი ბარათი ,,ანტიკორუფციული ღინისძიებების განხორციელების შესახებ’’ საკანონმდებლო პაკეტი.

ვერკაიკი რ. 2000. მოსამართლეებს საპროცესო შეთანხმების გამოყენება ეკრძალებათ. ინდეფენდით.

კაციტაძე ნ. 2008. საპროცესო შეთანხმების პრაქტიკა საქართველოში. თბილისი.

კორკელია კ. 2004. ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის გამოყენება საქართველოში. თბილისი.

ონიანი დ. 2002. საპროცესო გარიგება. New York Times.

რატიანი ც. 2006. საპროცესო შეთანხმება სისხლის სამართლის პროცესში, მითი და რეალობა. მართლმსაჯულება და კანონი, № 3.

სიმსი ს. 2008. საპროცესო შეთანხმების ისტორიული და რასობრივი რეალობები. თბილისი.

ხაჩიძე დ. 2004. საპროცესო შეთანხმება. თბილისი.

ჭანტურიძე გ. 2007. საპროცესო შეთანხმების მიმართება სისხლის სამართლის პროცესის პრინციპებთან. თბილისი.

ჭანტურიძე გ. 2006. საპროცესო შეთანხმება სისხლის სამართლის პროცესში. თბილისი.

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი. 2010. თბილისი.

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი. 2010. თბილისი.

საქ. უზენაესი სასამართლოს სტატისტიკური მონაცემები.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.