უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის (ფულის გათეთრების) დეტერმინაციის ზოგიერთი საკითხი Some Issues for Determination of Legalization of Illegal Revenue (Money Laundering)

სოფიო ასანიძე

Abstract


რეზიუმე არა აქვს

Full Text:

PDF

References


ღლონტი გ., მოსულიშვილი მ., დაუთაშვილი პ. 2009. კორუფცია. თბილისი: პოლიგრაფი.

Bartlett B.L. 2002. The Negative Effects of Money Laundering on Economic Devel Opment. Manila.

Gilmore W.C. 1995. Dirty money: the evolution of money laundering countermeasures.-Strasbourg: Council of Europe. 320 p.

Official web-page of the Committee of Experts of European Union evaluating the implemented arrangements against money laundering – www.coe.int/t/dght/monitoring/moneyval (23.08.2011)

Official web-page of the International Commission for fighting against money laundering– www.fatf-gafi.org (17.09.2011)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.