ნარკომანიის პრობლემა თაობათა ურთიერთობის ჭრილში Problem of Drug Addiction in Generations’ Interrelation

ამირან მოსულიშვილი

Abstract


რეზიუმე არა აქვს

Full Text:

PDF

References


ბარამიძე ა. 2010. ნარკომანია როგორც ოჯახური პრობლემა. ფსიქოლოგია.

კრებული. ტ. XXII. თბილისი: დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი.

მოსულიშვილი ა. 2010. Drug addiction in young generation - social research. European Scientific Institute & University “Grigol Robakidze”. Tbilisi. Georgia.

მოსულიშვილი ა. 2008. მსუბუქ ნარკოტიკულ საშუალებათა ლეგალიზაციის შესაძლო თანხვედრი შედეგები საქართველოში. კრიმინოლოგია. ¹2 (3) თბილისი: გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის გამომცემლობა.

მოსულიშვილი ა. 2009. ნარკომანიასთან დაკავშირებული ზოგიერთი პრობლემა. გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომები. თბილისი: გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის გამომცემლობა.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.