მკვლელობა ძველი ქართული სამართლის მიხედვით Homicide According to the Ancient Georgian Law

იოსებ მამესწარაშვილი

Abstract


რეზიუმე არა აქვს

Full Text:

PDF

References


ვაჩეიშვილი ალ. 1946. ნარკვევები ქართული სამართლის ისტორიიდან. ტომი I.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა.

მეტრეველი ვ. 2002. საქართველოს სახელმწიფოსა და სამართლის ისტორია. თბილისი: მერიდიანი.

სურგულაძე ივ. 1984. ქართული სამართლის ისტორიის წყაროები. თბილისი: საბჭოთა საქართველო.

უგრეხელიძე მ. 1997. აშშ კონსტიტუცია, კომპრომისის ხელოვნება. თბილისი: ჯისიაი.

ჯავახიშვილი ივ. 1984. თხზულებანი 12 ტომად. ტომი VII. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.