ნარკომანია – სამედიცინო და სამართლებრივი ასპექტები Drug Abuse – Medical and Legal Aspects

თამარ ღლონტი

Abstract


რეზიუმე არა აქვს

Full Text:

PDF

References


სამსონიძე ც. და ავტორთა ჯგუფი. 2006.სასამართლო ფსიქიატრია. თბილისი.

Морозов Г. В. и др. 2003.Судебная психиатрия. М.

Щадрин С. Ф. и др. 2006.Судебная медицина. М. стр. 11; 29; 63.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.