ადამიანის უფლებათა ისტორიული ასპექტები Historical Aspects of Human Rights

თეონა გიორგაძე

Abstract


რეზიუმე არა აქვს

Full Text:

PDF

References


საყვარელიძე ფ. 1999. ადამიანის უფლებათა ლექსიკონი. თბილისი.

ჩერქეზიშვილი ნ., კვაჭაძე მ. 2005. ადამინის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი. თბილისი.

რონა კ.მ. სმიტი 2005. ადამიანის საერთაშორისო უფლებები, მეორე გამოცემა. ოქსფორდის უნივერსიტეტის გამომცემლობა.

ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები, საკანონმდებლო აქტების კრებული. 2005. თბილისი: ბონა კაუზა.

ადამინის უფლებათა საერთაშორისო დოკუმენტები. 2003. თბილისი.

საქართველოს კონსტიტუცია. 2007. თბილისი: რაიზი.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.