მტკიცებულებათა უზრუნველყოფა სამოქალაქო საპროცესო სამართლის მიხედვით Securing of Evidences According to Civil Procedure Law

Leila Arkhoshashvili ლეილა არხოშაშვილი

Abstract


რეზიუმე არა აქვს

Full Text:

PDF

References


ლილუაშვილი თ., ხრუსტალი ვ. 2007. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის

კომენტარი. თბილისი: სამართალი.

საქმე ¹ას-827-1190-06 7 29 მაისი 2007.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.