ტომი 2 (2018)

ხმა ქართველი ქალისა

სარჩევი

სარედაქციო კოლეგია
PDF
თამარ ცხადაძე
PDF
ანა რეხვიაშვილი
PDF
ლიკა ჯალაღანია
PDF
აია ბერაია
PDF
ლანა მუშკუდიანი, ნინო ცქიფურიშვილი
PDF
მარიამ ჭანჭალეიშვილი
PDF
სალომე ქინქლაძე
PDF