დათვალიერება სათაურის ინდექსით


 
ნომერი სათაური
 
ტომი 1 (2017): ხმა ქართველი ქალისა 1920-იანი წლების ახალი საბჭოთა ქალი: მოლოდინები, რეალობა, რეპრეზენტაცია რეზიუმე   PDF
სალომე ცოფურაშვილი
 
ტომი 2 (2018): ხმა ქართველი ქალისა 8 მარტის გაშუქება ქალთა ჟურნალებში რეზიუმე   PDF
ლანა მუშკუდიანი, ნინო ცქიფურიშვილი
 
ტომი 2 (2018): ხმა ქართველი ქალისა დანაშაული და სასჯელი ქვიარ წინააღმდეგობაში რეზიუმე   PDF
ლიკა ჯალაღანია
 
ტომი 1 (2017): ხმა ქართველი ქალისა მძიმე მრეწველობაში დასაქმებული ქალები ( ჭიათურა) რეზიუმე   PDF
ანი ნიქაბაძე, ნათია ქარჩილაძე
 
ტომი 1 (2017): ხმა ქართველი ქალისა პროსტიტუცია: ძველი და ახალი დებატი რეზიუმე   PDF
თამარ საბედაშვილი
 
ტომი 1 (2017): ხმა ქართველი ქალისა რუსეთის რევოლუცია და ქართველი ფემინისტები: ქალი, როგორც პოლიტიკური სუბიექტი რეზიუმე   PDF
აია ბერაია
 
ტომი 2 (2018): ხმა ქართველი ქალისა ტკივილი და ბრაზი ფემინისტურ პოლიტიკაში რეზიუმე   PDF
თამარ ცხადაძე
 
ტომი 1 (2017): ხმა ქართველი ქალისა ქალთა პოლიტიკური წარმომადგენლობა საქართველოში 1990-იანი წლების შემდეგ რეზიუმე   PDF
ქეთევან ჩხეიძე
 
ტომი 2 (2018): ხმა ქართველი ქალისა ქალთა შრომა და სექსუალობა ქართულ საბჭოთა სოფელში რეზიუმე   PDF
აია ბერაია
 
ტომი 2 (2018): ხმა ქართველი ქალისა ქალი, როგორც საკუთრება: საკითხის პრობლემატიზაცია მე-20 საუკუნის დასაწყისის ქართულ ფემინისტურ ნააზრევში რეზიუმე   PDF
სალომე ქინქლაძე
 
ტომი 2 (2018): ხმა ქართველი ქალისა ქართველ ქალთა საკითხი ლიდია მეგრელიძის პერსპექტივიდან (პასუხი კონსტანტინე კაპანელის ფილოსოფიურ ნაშრომზე) რეზიუმე   PDF
მარიამ ჭანჭალეიშვილი
 
ტომი 1 (2017): ხმა ქართველი ქალისა წარსულის რეპრეზენტაცია ქართულ ფემინისტურ ნააზრევში რეზიუმე   PDF
მაია ტაბიძე
 
ტომი 1 (2017): ხმა ქართველი ქალისა წერა, ბედისწერა და ქალების მიმოწერა რეზიუმე   PDF
ლელა გაფრინდაშვილი
 
ტომი 1 (2017): ხმა ქართველი ქალისა ხმა ქართველი ქალისა რეზიუმე   PDF
სარედაქციო კოლეგია
 
ტომი 2 (2018): ხმა ქართველი ქალისა ხმა ქართველი ქალისა რეზიუმე   PDF
სარედაქციო კოლეგია
 
ტომი 2 (2018): ხმა ქართველი ქალისა ჰომონაციონალიზმი თუ ჰომოსექსუალობის პროპაგანდა? 17 მაისის გეოპოლიტიკური ანალიზი რეზიუმე   PDF
ანა რეხვიაშვილი
 
1 - 16 პუნქტები 16 -დან