[1]
ჩიტაია მ. 2021. ეკონომიკური ჩაგვრის გენდერული ჩრდილები: მემკვიდრეობის გადანაწილების ძალაუფლებრივი ასპექტები. ხმა ქართველი ქალისა. 3, (Nov. 2021). DOI:https://doi.org/10.48614/vgw.3.2021.3090.