[1]
კარაპეტიანი გ. 2021. ფემინისტური ბრაზი ზრუნვის შრომის არაღიარებაზე . ხმა ქართველი ქალისა. 3, (Nov. 2021). DOI:https://doi.org/10.48614/vgw.3.2021.3091.