[1]
კოლეგია ს. 2021. „ხმა ქართველი ქალისას" მესამე ნომრის შესახებ. ხმა ქართველი ქალისა. 3, (Nov. 2021).