(1)
კარაპეტიანი გ. ფემინისტური ბრაზი ზრუნვის შრომის არაღიარებაზე. VGW 2021, 3.