(1)
მჭედლიშვილი მ. ქალების როლი მშვიდობის მშენებლობის პროცესში ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის მაგალითზე. VGW 2021, 3.