(1)
კოლეგია ს. „ხმა ქართველი ქალისას&Quot; მესამე ნომრის შესახებ. VGW 2021, 3.