ჩიტაია მ. (2021). ეკონომიკური ჩაგვრის გენდერული ჩრდილები: მემკვიდრეობის გადანაწილების ძალაუფლებრივი ასპექტები. ხმა ქართველი ქალისა, 3. https://doi.org/10.48614/vgw.3.2021.3090