კარაპეტიანი გ. (2021). ფემინისტური ბრაზი ზრუნვის შრომის არაღიარებაზე . ხმა ქართველი ქალისა, 3. https://doi.org/10.48614/vgw.3.2021.3091