მჭედლიშვილი მ. (2021). ქალების როლი მშვიდობის მშენებლობის პროცესში ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის მაგალითზე. ხმა ქართველი ქალისა, 3. https://doi.org/10.48614/vgw.3.2021.3092