კოლეგია ს. (2021). „ხმა ქართველი ქალისას" მესამე ნომრის შესახებ. ხმა ქართველი ქალისა, 3. Retrieved from https://womensvoice.tsu.ge/index.php/WOM/article/view/3097