ჩიტაია მ. ეკონომიკური ჩაგვრის გენდერული ჩრდილები: მემკვიდრეობის გადანაწილების ძალაუფლებრივი ასპექტები. ხმა ქართველი ქალისა, [S. l.], v. 3, 2021. DOI: 10.48614/vgw.3.2021.3090. Disponível em: https://womensvoice.tsu.ge/index.php/WOM/article/view/3090. Acesso em: 29 nov. 2022.