კარაპეტიანი გ. ფემინისტური ბრაზი ზრუნვის შრომის არაღიარებაზე . ხმა ქართველი ქალისა, [S. l.], v. 3, 2021. DOI: 10.48614/vgw.3.2021.3091. Disponível em: https://womensvoice.tsu.ge/index.php/WOM/article/view/3091. Acesso em: 7 oct. 2022.