მჭედლიშვილი მ. ქალების როლი მშვიდობის მშენებლობის პროცესში ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის მაგალითზე. ხმა ქართველი ქალისა, [S. l.], v. 3, 2021. DOI: 10.48614/vgw.3.2021.3092. Disponível em: https://womensvoice.tsu.ge/index.php/WOM/article/view/3092. Acesso em: 6 oct. 2022.