ჩიტაია მაია. 2021. “ეკონომიკური ჩაგვრის გენდერული ჩრდილები: მემკვიდრეობის გადანაწილების ძალაუფლებრივი ასპექტები”. ხმა ქართველი ქალისა 3 (November). https://doi.org/10.48614/vgw.3.2021.3090.