კარაპეტიანი გიგა. 2021. “ფემინისტური ბრაზი ზრუნვის შრომის არაღიარებაზე”. ხმა ქართველი ქალისა 3 (November). https://doi.org/10.48614/vgw.3.2021.3091.