მჭედლიშვილი მარი. 2021. “ქალების როლი მშვიდობის მშენებლობის პროცესში ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის მაგალითზე”. ხმა ქართველი ქალისა 3 (November). https://doi.org/10.48614/vgw.3.2021.3092.