ჩიტაია მ. (2021) “ეკონომიკური ჩაგვრის გენდერული ჩრდილები: მემკვიდრეობის გადანაწილების ძალაუფლებრივი ასპექტები”, ხმა ქართველი ქალისა, 3. doi: 10.48614/vgw.3.2021.3090.