კარაპეტიანი გ. (2021) “ფემინისტური ბრაზი ზრუნვის შრომის არაღიარებაზე ”, ხმა ქართველი ქალისა, 3. doi: 10.48614/vgw.3.2021.3091.