მჭედლიშვილი მ. (2021) “ქალების როლი მშვიდობის მშენებლობის პროცესში ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის მაგალითზე”, ხმა ქართველი ქალისა, 3. doi: 10.48614/vgw.3.2021.3092.