კოლეგია ს. (2021) “„ხმა ქართველი ქალისას" მესამე ნომრის შესახებ”, ხმა ქართველი ქალისა, 3. Available at: https://womensvoice.tsu.ge/index.php/WOM/article/view/3097 (Accessed: 29November2022).