[1]
კარაპეტიანი გ., “ფემინისტური ბრაზი ზრუნვის შრომის არაღიარებაზე ”, VGW, vol. 3, Nov. 2021.