[1]
მჭედლიშვილი მ., “ქალების როლი მშვიდობის მშენებლობის პროცესში ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის მაგალითზე”, VGW, vol. 3, Nov. 2021.