[1]
კოლეგია ს., “„ხმა ქართველი ქალისას" მესამე ნომრის შესახებ”, VGW, vol. 3, Nov. 2021.