კარაპეტიანი გ. “ფემინისტური ბრაზი ზრუნვის შრომის არაღიარებაზე”. ხმა ქართველი ქალისა, vol. 3, Nov. 2021, doi:10.48614/vgw.3.2021.3091.