მჭედლიშვილი მ. “ქალების როლი მშვიდობის მშენებლობის პროცესში ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის მაგალითზე”. ხმა ქართველი ქალისა, vol. 3, Nov. 2021, doi:10.48614/vgw.3.2021.3092.