ჩიტაია მაია. “ეკონომიკური ჩაგვრის გენდერული ჩრდილები: მემკვიდრეობის გადანაწილების ძალაუფლებრივი ასპექტები”. ხმა ქართველი ქალისა 3 (November 25, 2021). Accessed November 29, 2022. https://womensvoice.tsu.ge/index.php/WOM/article/view/3090.