კარაპეტიანი გიგა. “ფემინისტური ბრაზი ზრუნვის შრომის არაღიარებაზე”. ხმა ქართველი ქალისა 3 (November 25, 2021). Accessed October 7, 2022. https://womensvoice.tsu.ge/index.php/WOM/article/view/3091.