1.
ჩიტაია მ. ეკონომიკური ჩაგვრის გენდერული ჩრდილები: მემკვიდრეობის გადანაწილების ძალაუფლებრივი ასპექტები. VGW [Internet]. 2021Nov.25 [cited 2022Nov.29];3. Available from: https://womensvoice.tsu.ge/index.php/WOM/article/view/3090