1.
კარაპეტიანი გ. ფემინისტური ბრაზი ზრუნვის შრომის არაღიარებაზე . VGW [Internet]. 2021Nov.25 [cited 2022Oct.7];3. Available from: https://womensvoice.tsu.ge/index.php/WOM/article/view/3091