1.
მჭედლიშვილი მ. ქალების როლი მშვიდობის მშენებლობის პროცესში ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის მაგალითზე. VGW [Internet]. 2021Nov.25 [cited 2022Oct.7];3. Available from: https://womensvoice.tsu.ge/index.php/WOM/article/view/3092