სტატიის დეტალებზე დაბრუნება ეკონომიკური ჩაგვრის გენდერული ჩრდილები: მემკვიდრეობის გადანაწილების ძალაუფლებრივი ასპექტები
ჩამოტვირთვა