სტატიის დეტალებზე დაბრუნება განმანათლებლობა და სექსუალობა მე-19 და მე-20 საუკუნეების მიჯნაზე მოღვაწე ქართველი ქალი ავტორების ნაწარმოებებში
ჩამოტვირთვა