ჟურნალის კონტაქტი

საკონტაქტო პირები

მარიანა უნაფქოშვილი / Mariana Unapkoshvili
ტელ:: 599 79 02 01
ელ.ფოსტა: mariana.unapkoshvili@tsu.ge

ტექნიკური დახმარება

ნინო ბერიანიძე / Nino Berianidze
ტელ:: 598303600
ელ.ფოსტა: Nikoli700@yahoo.com