სარედაქციო კოლეგია

 

თამარ საბედაშვილი

ლელა გაფრინდაშვილი

თამთა მელაშვილი