რეგისტრაცია

შეავსეთ ველები ჟურნალში დასარეგისტრირებლად.

Click here თუ უკვე ხართ დარეგისტრირებული რომელიმე ჟურნალში ამ საიტზე.

პროფილი

აირჩიეთ ენა და შეიყვანეთ თქვენი ინფორმაცია.
მომხმარებლის სახელი უნდა შეიცავდეს მხოლოდ დაბალი რეგისტრის ასოებს, ციფრებს და დეფისს/ხაზს.
პაროლი უნდა შეიცავდეს მინიმუმ 6 სიმბოლოს.
დამადასტურებელი გამოსახულება
Please enter the letters as they appear in the image above.
  

(თქვენი დაწესებულება, მაგ: "ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი")

ORCID iD შეიძლება იყოს მინიჭებული მხოლოდ ORCID რეესტრის მიერ. იგი უნდა შეესაბამებოდეს ORCID- ს სტანდარტებს და მოიცავდეს სრულ URI-ს (მაგ., http://orcid.org/0000-0002-1825-0097 ).

(მაგ: განყოფილება,თანამდებობა)
სამუშაო ენები


: შეტყობინების გაგზავნა ნომრის გამოქვეყნებისთანავე.
: ატვირთული ერთეულების გამოჩენა
: Willing to conduct peer review of submissions to the press.

* სავალდებულო ველები