საკონტაქტო მონაცემები

ძირითადი კონტაქტი

მარიანა უნაფქოშვილი / Mariana Unapkoshvili
ტელეფონი 599 79 02 01

დამხმარე კონტაქტი

ნინო ბერიანიძე / Nino Berianidze
ტელეფონი 598303600