სარედაქციო გუნდი

*

თამარ საბედაშვილი

ლელა გაფრინდაშვილი

თამთა მელაშვილი